usarueshe

AEO - גורם כלכלי מאושר

 

 

הטבות למצטרפים

 

 

 

 

 

 

 

 

 
אביר היא החברה המובילה בארץ בנושא ביטחון שרשרת לוגיסטית

עובדי החברה הינם בעלי ידע וניסיון רב באיתור פרצות וסיכונים בשרשרת הלוגיסטית ומומחים בנושא אבטחה מפני גניבות, הונאות ופעילות חבלנית עוינת.
החברה עוסקת בהכנת חברות עסקיות למבדק ה- AEO - גורם כלכלי מאושר, שאומץ על ידי המכס הישראלי.

אודות התכנית
תכנית AEO - גורם כלכלי מאושר, הינה תכנית וולונטרית לאבטחת שרשרת הסחר העולמית. התכנית מבוססת על מסמך מסגרת SAFE של ארגון המכס העולמי שאומצה בשנת 2005 על ידי מכס ישראל וקבעה סטנדרטים אחידים לאבטחת שרשרת האספקה הבינלאומית.
מטרות תכנית הגורם הכלכלי המאושר:

  • קביעת סטנדרטים אחידים לאבטחת שרשרת הסחר ולמתן הקלות ברמה הגלובלית.
  • פיקוח על שרשרת אספקה משולבת.
  • שיפור תפקוד המכס מבחינה פונקציונלית.
  • חיזוק שיתוף הפעולה בין רשויות המכס.
  • חיזוק שיתוף הפעולה בין המכס למגזר העסקי.

מהו גורם כלכלי מאושר?
גורם כלכלי מאושר - (AEO (Authorized Economic Operator, הוא גורם עסקי שנבדק על ידי רשות המכס ואושר, יחד עם שרשרת הסחר שלו, כי הוא עומד בקריטריונים שנקבעו להשתתפות בתכנית. כתוצאה מכך, מעניקה רשות המכס לגורם הכלכלי המאושר הקלות בתהליך הסחר הבינלאומי.

הצטרפות לתכנית
התכנית מיועדת לכל הגורמים הפועלים בשרשרת האספקה (יבואנים, יצואנים, מפעילי מחסנים רשויים, סוכני מכס, משלחים בינלאומיים, מובילים, נמלים וכד').

עסקים שיאושרו במסגרת התכנית ויישמו אמצעי אבטחה כנדרש בתכנית, ייהנו מיעילות רבה יותר בניהול שרשרת האספקה שלהם, יפחיתו את הסיכוי לגניבות ועל פי מחקרים שנעשו בעולם אף יגדילו את רווחיהן.

קישורים:

לפרטים נוספים – 1-800-335050