usarueshe

הטבות למצטרפים (CTPAT)

הטבות למצטרפי תוכנית ה- CTPAT:

  • הקלות בבדיקות ביטחוניות בכניסה לארה"ב.
  • קדימות בהכנסת סחורות במבדקי המכס בכניסה לארה"ב.
  • מתן קדימות לסחורות של חברי הארגון במקרה של התראות על כוונה לפיגוע דרך גבולות ארה"ב.
  • סיוע בייעוץ וליווי ביטחוני מאנשי הביטחון של הארגון
  • שדרוג מערך האבטחה של הארגון/החברה המכינה עצמה למבדק.