usarueshe

הכנה למבדק (AEO)

"אביר" היא החברה המובילה בארץ להכשרה בנושא הביטחון הלוגיסטי והכנת חברות למבדקי ה-AEO (גורם כלכלי מאושר).

החברה פועלת בשת"פ עם המכס על מנת להכשיר את החברות למבדקים.

חלק גדול בהצלחה שלנו נובע מתוכנית כוללת ומקיפה שנבנתה במיוחד לדרישות ה-AEO הכוללת בתוכה:

  • תכנון הפרויקט ובניית תוכנית עבודה הכוללת לוחות זמנים ותקציב.
  • איסוף מידע נדרש על ידי המכס וניתוחו.
  • הערכת סיכונים בשרשרת האספקה של החברה.
  • מעבר על תהליכים ונהלים קיימים בכדי לוודא תאימות סטנדרטים עם דרישות ה-AEO.
  • מילוי כל הטפסים הנדרשים עבור קבלת אישור למבדק.
  • תמיכה והובלה של תהליך המבדק בחברה בתיאום מול ארגון המכס הישראלי.

לפרטים נוספים – 1-800-335050