usarueshe

אין סודות בחברה

על מרגלים בעולם העסקי

ריגול הינו המקצוע השני העתיק ביותר בעולם, אך הרבה יותר מלוכלך מהראשון...
העולם העסקי משקיע כיום סכומי עתק בניסיונות לרגל אצל מתחרים במטרה להשיג רווחים, לנצח במכרזים, ל“חטוף“ לקוחות ועוד.
העולם העסקי מגייס את מיטב משוחררי כוחות המודיעין השונים, ברחבי העולם, במטרה שאלה יעשו את הדבר שהם יודעים לעשות הכי טוב והוא לרגל ולהשיג מודיעין.
ההרצאה תחשוף בפני המאזינים את הריגול העסקי בעולם המודרני - שיטות פעולה, כלים ויכולות מחד והדרכים לחשיפה ומניעה מאידך.
המרצה ישתף את הקהל בסיפורים מניסיונו העשיר בתחום הלחימה בריגול תעשייתי ברחבי העולם.

”המרגל המוצלח ביותר מסתתר בגלוי במקום שבו הכל יכולים לראותו“