usarueshe

לשקר אין רגליים

"לשקר אין רגליים - אך יש לו דופק“ - על שקרים ופוליגרף

שלא יגידו לכם אחרת - כולם משקרים, ניתן לראות את השקר בפי ילדינו, בני זוגנו ואף אצל אנשי כוחות הביטחון ומנהיגי אומה, מינון התופעה מותנה בנסיבות ובתנאים.
שקרים יוצרים מסך עשן המערפל את האמת הבסיסית והפשוטה שכולנו לעיתים מתגעגעים אליה.
החיים מזמנים מצבים בהם יש להכריע האם אדם דובר אמת או שמא הוא משקר.
מאז שחר ההיסטוריה אנשים פעלו ופועלים למצוא כלים מתאימים לאבחון אמת או שקר.
הכלי השימושי והיעיל לזיהוי האמת הינו הפוליגרף, שימוש נכון בו מונע מקרים רבים של חוסר הבנה, מסייע בבירור תלונות, אימות או הזמה של חשדות.
ההרצאה תספק מידע מרתק אודות זיהוי האמת על ידי הפוליגרף ושפת הגוף, השימושים השונים בהם, חוקיותם ואופן הטמעתם בהליכים שונים בחיים.

”לא תענה ברעך עד שקר“