usarueshe

מלאך או שטן

"מלאך או שטן" - פעילות המסתערבים בדור האחרון

הרצאה מרתקת אודות פעילותם של המסתערבים בדור האחרון - רקע היסטורי אודות יחידות המסתערבים בצה“ל, הליך גיוסם והכשרתם של לוחמי יחידות המסתערבים.
ההרצאה חושפת פן ייחודי בלוחמה המודרנית של המדינה כנגד ארגוני הטרור ומשלבת יצירתיות עם תעוזה בלחימה כנגד ראשי ארגונים אלו והחוליות הפועלות בלב השטח העוין.
ההרצאה מעלה את הדילמה, האם המסתערב הוא לוחם חיסול או לוחם הפועל בשטח עוין תוך מינימום סיכון לחיי חפים מפשע.
קהל המשתתפים יזכה להאזין לסיפורים אישיים ופעולות מרתקות המותרות לפרסום, בהן השתתף המרצה בכיר לוכדי המבוקשים ביהודה ושומרון בתקופת האינתיפאדה הראשונה.

”בתחבולות תעשה לך מלחמה“