usarueshe
  • דף הבית
  • חדשות
  • 16/02/2013 - אביר החלה להכשיר את חברת ג'ורדן ואלי ממגדל העמק למבדקי ביטחון שרשרת לוגיסטית של המכס האמריקאי (CTPAT)

חדשות

16/02/2013 - אביר החלה להכשיר את חברת ג'ורדן ואלי ממגדל העמק למבדקי ביטחון שרשרת לוגיסטית של המכס האמריקאי (CTPAT)

אביר החלה להכשיר את חברת ג'ורדן ואלי ממגדל העמק למבדקי ביטחון שרשרת לוגיסטית של המכס האמריקאי (CTPAT).