usarueshe
  • דף הבית
  • חדשות
  • אביר שירותי ביטחון אזרחיים, חשפה התעללות קשה בקשישה

חדשות

אביר שירותי ביטחון אזרחיים, חשפה התעללות קשה בקשישה

אביר שירותי ביטחון אזרחיים, חשפה התעללות קשה בקשישה תושבת קרית ביאליק, בעקבות חשיפה זו ועוד עשרות נוספות, הרימה צופית גרנט את הכפפה והפיקה תכנית תחקיר מקיפה על נושא ההתעללות בקשישים בארץ. בתכנית זו מופיע מנכ"ל אביר ומספר בהרחבה על התופעה המזוויעה, הנכם מוזמנים לצפות בתכנית הקשה לצפייה מחד אך עם תובנות מרחיקות לכת מאידך. אביר עומדת לרשות המשפחות וחברות הסיעוד בבואן למנוע תופעות אלה.

מנכ"ל אביר מתראיין בערוץ 13

קישור לכתבה בערוץ 13:
https://13tv.co.il/item/news/kesher-hashtika/season-01/episodes/ep07-1036064/

אביר כדי שתהיו בטוחים. מוקד ארצי 1800335050