usarueshe

חדשות

10/05/2015 - הכנת חברות לתוכניות הסיטיפט

במסגרת היותה החברה המובילה בתחום אבטחת השרשרת הלוגיסטית והמובילה בישראל בהכנת חברות לתוכניות הסיטיפט והגורם כלכלי מאושר, השתתפו נציגי אביר בכנס של מכון הייצוא ומשרד גולדפרב זליגמן בנושא הייצוא לארה"ב. בכנס דנו בנושאים שונים בהיבטים החוקיים/ הלוגיסטיים/הביורוקרטיים והביטחוניים ביצוא לארה"ב.

כמי שמצויים היטב בנושא תרמו נציגי אביר למשתתפים מתוך הידע והניסיון המקצועי הרחב שלהם.
נציגי אביר עומדים לרשות לקוחותיהם בארץ ובעולם לסיוע, ליווי וייעוץ בנושאים אלה.

אביר רואה בהעשרת הידע של עובדיה כלי עיקרי במתן שירות טוב יותר ללקוחותיה.

אביר כדי שתהיו בטוחים!