usarueshe
  • דף הבית
  • חדשות
  • 10/01/2016 - חברת מנטפילד זכתה בתעודת "גורם כלכלי מאושר" של המכס הישראלי

חדשות

10/01/2016 - חברת מנטפילד זכתה בתעודת "גורם כלכלי מאושר" של המכס הישראלי

חברת מנטפילד זכתה בתעודת "גורם כלכלי מאושר" של המכס הישראלי (AEO)
אביר שירותי ביטחון היתה זו שנבחרה והכינה את חברת מנטפילד למבדקי המכס לאחר שמנטפילד עברה בהצלחה את המבדק של אנשי הביטחון של המכס קבלה את התעודה, בליווי שבחים על העסקתה של "אביר" בפרוייקט.

רוצים גם אתם להיות "גורם כלכלי מאושר"?
אביר שירותי ביטחון לשירותכם - החברה המקצועית ובעלת הניסיון הרב ביותר בהכנה למבדקי ביטחון של גורמי ממשל בארץ ובחו"ל.