usarueshe

חדשות

24/08/2015 - חום יולי אוגוסט

החום השפיע לרעה על מזלם של הגנבים.

במהלך חודשי הקיץ פענחו אנשי הביטחון של חברת אביר שורה של אירועי גניבה ומעילה בחברות עסקיות שונות ברחבי הארץ.
בחודשים יולי אוגוסט נתפסו ע"י אנשי הביטחון של אביר 6 עובדים שביצעו גניבות ומעילות בחברות בהן עבדו.
הגנבים הודו, הביעו חרטה על מעשיהם ומרביתם השיבו את כספי הגניבה למעסיקיהם.

בפעילות חברת אביר הצליחו אנשי הביטחון להשיב כ- 1,800,000 ₪ לבעליהם.

ביטחון שוטף –מודיעין איכותי - איתור – הביאו למניעה וסיכול הפעילות השלילית והליך מהיר של חקירה ופיענוח מקצועיים הביאו להשבת הגניבה לבעליה.

אביר – כדי שתהיו בטוחים!