usarueshe

חדשות

חשיפת התעללות בחסרי ישע


פעילות סמויה של חברת אביר סייעה לפענח תיק של התעללות בקשישה.
הסיפור החל במהלך חודש מאי במהלכה סיפרה הקשישה לביתה כי המטפלת מכה אותה.
חברת אביר נכנסה מיד לתמונה ובאמצעות טכנולוגיה מתקדמת ומודיעין הצליחו לתעד את הפגיעה בקשישה.
עם החשיפה הגיעו נציגי אביר לבית, עיכבו את המטפלת שהתכוונה לברוח והזמינו את המשטרה שעצרה את המטפלת והעבירה אותה לטיפול משטרתי משפטי.

אביר כדי שתהיו בטוחים.