usarueshe

חדשות

מי שומר על השומרים? אביר שירותי ביטחון אזרחיים!

במהלך החודש האחרון הצליחו אנשי המודיעין של אביר לפענח מספר פרשיות של גניבות ממפעלים שונים באזור הצפון והעמקים.
בשניים מהפיענוחים עלה כי הגנבים הם לא אחרים מהשומרים המועסקים ע"י חברות שמירה באתרים השונים.
כן עלה כי חברות השמירה לא עורכות לעובדיהן כל סינון ביטחוני ולפחות באחד המקרים לשומר רקע עברייני עשיר.
כאמור ובלי קשר למקרים ממליצה אביר לבצע בדיקות רקע לכל מי שמועסק בתחום הביטחון.

אביר – כדי שתהיו בטוחים.