usarueshe

חדשות

תוכנית ה-C-TPAT האמריקני - 1/9/15

חברת "אביר" פרסמה את תוכנית המכס האמריקאי ה-CTPAT, הכפופה להנחיות ה-HLS האמריקאי ולפיה, חברות העוסקות בסחר חוץ ואשר עומדות בקריטריונים שנקבעו על ידי המכס האמריקאי, זוכות ליהנות מהקלות מנהלתיות משמעותיות בתהליכי מכס בארה"ב.

לקריאה באתר מכון הייצוא

למידע על התוכנית