usarueshe
  • דף הבית
  • חדשות
  • 21/12/2015 - הדרכה לעובדי אגף הפיקוח והשיטור העירוני של קרית ביאליק

חדשות

21/12/2015 - הדרכה לעובדי אגף הפיקוח והשיטור העירוני של קרית ביאליק

חברת אביר העבירה הדרכה בנושא תפקוד במצבי לחץ ואיום על חיים לעובדי אגף הפיקוח והשיטור העירוני של קרית ביאליק.
לאור גל הפיגועים, נדרשה חברת אביר להעביר הדרכה ייעודית להגנה עצמית לאנשי השטח של עיריית קרית ביאליק ובכלל זה לעובדי אגף הפיקוח והשיטור הקהילתי . במסגרת זו עברו עובדי האגף אימון מקיף, שכלל הרצאות מקצועיות ואימון מעשי בהגנה עצמית שכלל הגנה והתגוננות מפני תוקף חמוש.