usarueshe

חדשות

CTPAT/AEO

במהלך החודש האחרון הכשירה חברת אביר שלוש חברות ישראליות למבדקי ה-CTPAT האמריקאי.
את המבדק ערכו נציגי התכנית מבסיס JFK, ניו יורק.

שלוש החברות סיימו המבדק בציון 100.

הבודקים שיבחו את פעולתם המקצועית של אנשי הביטחון מחברת אביר ואת הדרך הייחודית שבה העבירו ללקוחות את החשיבות והמחויבות לנושא הביטחון בכלל ושל ביטחון השרשרת האספקה בפרט.

כמי שמודעים לסכנות הטמונות בשימושם של גורמי טרור ופשיעה בשרשרת האספקה הגלובלית דואגים אנשי אביר לוודא כי לקוחות החברה יעמדו בקריטריונים ויפעלו עפ"י דרישות הביטחון העולמיות בנושא זה.

אביר מלווה ומכינה חברות בנושא ביטחון שרשרת האספקה מאז 2002 ונחשבת למובילה בתחומה, בישראל ובכלל.

אביר כדי שתהיו בטוחים.