usarueshe

שירותי מודיעין | רכז מודיעין ארגוני

חברת אביר שירותי ביטחון אזרחיים היא החברה המובילה להשמת רכזי מודיעין בארגונים וחברות עסקיות בארץ.
השמת רכז מודיעין היא שירות הניתן ע"י חטיבת הייעוץ הביטחוני של "אביר" שלה ניסיון רב בהתאמת מערך הביטחון בחברה לדרישות וצורכי הלקוח.

חברת "אביר" מעמידה לרשות לקוחותיה רכזי מודיעין מקצועיים ומיומנים, בעלי רקע עשיר בתחום החקירות, המודיעין והאבטחה אשר מגובים ומתוגברים באופן קבוע ע"י העורף המקצועי של חברת "אביר". החברה מעמידה לרשות רכזי המודיעין את כל הכלים והאמצעים המתקדמים בכדי להעניק לארגון בו הם משרתים את השירות המקצועי והמקיף ביותר. וכן את העורף המקצועי באביר הכולל את כל השירות והמערכות הנדרשות לביצוע תפקיד רכז מודיעין ארגוני - חקירות, מכון פוליגרף, מערכות מיגון ואבטחה סמויות וגלויות, חטיבת ביטחון שרשרת לוגיסטית ועוד.

קציני הביטחון של חברת אביר מוכשרים לפעול לניהול הביטחון הכולל בחברה ולשמירה על האינטרסים העסקיים של הארגון עפ"י דרישותיו. וכל זאת מבלי להפריע לתפעולו השוטף תוך מתן התייחסות מיוחדת ל לקוחותיו ודרישותיהם.

כיום, המודעות הולכת וגדלה לחשיבות בהעסקתו של קצין הביטחון בחברה כגורם חיצוני ובלתי תלוי. כאשר רכז המודיעין הארגוני אינו נחשב ל"עובד חברה" הוא הופך לגורם אובייקטיבי, אשר לא נקשר במערכות היחסים הגלויות והסמויות בחברה. כפיפותו צריכה להיות למנכ"ל החברה בלבד.

רכז המודיעין הארגוני הינו יד ימינם של מקבלי ההחלטות בחברה ולכן עליו להיות מנוטרל מכל שיקול ארגוני של קידום בתוך המערכת ושאינו תלוי בתנאי העסקה של עובדים בארגון. על קצין הביטחון להיות נקי מכל שיקולים זרים בבואו לבצע את עבודתו ועל כן רואה חברת "אביר" חשיבות גבוהה בהיותו של כל קב"ט עובד מיקור חיצוני. כאשר הארגון ומנהליו הבכירים מפעילים אותו בנושאים התפעוליים בתחום הביטחון והוא נתמך ומשתמש בשירותים ובידע של חברת "אביר". רכז המודיעין הארגוני  מקבל את כל התמיכה המקצועית לה נדרש וכל זאת כמובן בעלויות נמוכות כחלק מהשרות אותו מקבל הלקוח. על הקב"ט להיות כפיף של ההנהלה הבכירה ולשקף לה באופן מקצועי וניטראלי את המתרחש בארגון וכן לסייע בניהול שוטף של נושאי הביטחון בארגון.

עיקרי תפקידי רכז מודיעין ארגוני:

 • ניהול מערך הביטחון והאבטחה.
 • פעילות למניעת וחשיפת גניבות, מעילות והונאות.
 • פיקוח על תהליכים בחברה בהיבט הביטחוני.
 • ביצוע סקר ביטחון וסיכונים מקיף.
 • כתיבת נהלים, הטמעה ופיקוח על ביצועם.
 • בניית תיקי שטח.
 • הדרכת עובדים והגברת מודעות.
 • הקמת מערך מודיעין וניהול מבצעים לחשיפת אירועים ביטחוניים.
 • מתן מענה מקצועי לאירועי ביטחון.
 • ביצוע תחקירים וחקירות בעת קרות אירוע ו/או חשד לביצוע חריגים.
 • קשר עם גורמי הביטחון המוסדיים (משטרה, שב"כ, מג"ב).
 • ניהול מערך הביטחון הלוגיסטי.
 • הכנה למבדקי ביטחון.