usarueshe

ביטחון ובטיחות המזון – הכנה למבדקי fsis/fda

FSIS Mission Statement: Protecting the public’s health by ensuring the safety of meat, poultry, and processed egg products

https://en.wikipedia.org/wiki/Food_Safety_and_Inspection_Service

אביר היא החברה המובילה בארץ בנושא בטחון "שרשרת המזון"

FSIS - הרשות לבטיחות וביטחון המזון האמריקאית, רשות הינה יחידה הפועלת בתוך משרד החקלאות תחת ה-FDA (הרשות לפיקוח על מזון ותרופות האמריקאית).

ה-FDA מחייב את כל מפעלי המזון המייצאים לארה"ב לעמוד בסטנדרטים מחמירים של שמירה על ביטחון ובטיחות המזון.
זאת מתוך מטרה לשמור על בריאות הציבור ומתוך החשש כי ארגוני טרור ו/או פשיעה, ינצלו את המערך הלוגיסטי של ייצור והפצת מזון לצורך פעילות טרור ( הרעלה המונית למשל, החדרת חפצים זרים, זיהומים וכיו"ב) או פשיעה/ עשיית עושר שלא כדין (הברחה ומכירת בשר פיגולים, ביצים מקולקלות וכיו"ב) והחדרת המזון לתוך השוק באמצעים שונים.

הארגון האמריקאי, אחראי שמפעלים וחברות יצרניות בתחום המזון, יעמדו בסטנדרטיים מקצועיים נוקשים, ובתקן מחמיר של ביטחון.
לשם כך מבצע ארגון זה, מבדקים תקופתיים במפעלים, במטרה לאשר או לפסול חברות שלא עומדות בסטנדרטיים ובנהלים המתבקשים.

חברת אביר, חברת שירותי הביטחון המובילה בישראל, הפועלת בשת"פ עם הארגונים האמריקאים האחראיים, פועלת בתחום מיזה שנים רבות ומכירה היטב את הסטנדרטיים הנדרשים, אלה שיסייעו ויבטיחו לכל ארגון לעבור את המבדקים בהצלחה.

חברת אביר מכינה ומכשירה מפעלים למבדק הקפדני, שאמור לתת ציון לאיכות השמירה על בטחון שרשרת מזון, בהליך ייצוא לארצות הברית.
חלק גדול בהצלחה שלנו נובע מתוכנית כוללת ומקיפה שנבנתה במיוחד לדרישות FSIS וכוללת בתוכה:

  • תכנון הפרויקט ובניית תוכנית עבודה מתואמת לוחות זמנים ותקציב
  • איסוף מידע נדרש וניתוחו
  • הערכת סיכונים בשרשרת האספקה של החברה
  • מעבר על תהליכים ונהלים קיימים בכדי לוודא תאימות סטנדרטים עם דרישות ה- FSIS
  • מילוי כל הטפסים הנדרשים עבור קבלת אישור למבדק
  • תמיכה והובלה של תהליך המבדק בחברה בתיאום מול ארגון המכס האמריקאי
  • ליווי ונוכחות במבדק עצמו.
  • הכנה מתאימה למבדקים יסייעו בידכם לקצר הליכים בשלבי הייצוא של הסחורה לארה"ב וימנעותקלות בהליך הלוגיסטי.

 

לקבלת פרטים נוספים ותיאום פגישה
1-800-33-5050