usarueshe

בקרת כניסה

תפקידה של מערכת בקרת הכניסה היא לנטר ולסנן מורשים, לביצוע כניסה לאתר המבוקש.

מחלקת "אביר" מערכות מיגון נותנת שירות כולל של: יעוץ, תכנון והתקנה של מערכות בקרת כניסה.

  • התאמת המערכות הטכנולוגיות לצרכי הלקוח.
  • שימוש במערכות מתקדמות ושיתוף פעולה עם מיטב היצרנים בעולם.
  • מערכות בקרת כניסה למספר דלתות המנוהלות ע"י תוכנת מחשב ידידותית למשתמש
  • המאפשרת מספר רב של אפשרויות למשתמש , תיעוד ושיחזור אירועים.
  • מערכות אבטחה דיגיטאליות לדלתות בודדות .
  • פתיחת המערכות באמצעות תגי קירבה/כרטיס מגנטי / קוראים ביומטריים (טביעות אצבע).