usarueshe

מערכות אינטרקום

אינטרקום הינו מכשיר דומה לטלפון המשמש ככלי תקשורת בין חדרים וחלקים שונים של אותו בניין.

השימוש הנפוץ ביותר במכשיר זה הוא לצורך שיחה לבירור זהותו של אדם המבקש להיכנס אל המבנה ועומד מחוץ לדלת הכניסה.

מחלקת "אביר" מערכות מיגון נותנת שירות כולל של: ייעוץ, תכנון והתקנה של מערכות אינטרקום.

  • מערכות מיגון ואבטחה אינטרקום לבתים פרטיים, בתים משותפים , מוסדות, ארגונים, מפעלים.
  • התאמת המערכות לצרכי הלקוח .
  • מערכות האינטרקום משולבות מצלמה.
  • הפעלה בקודנים ספרתיים , לחצנים ו/או טביעת אצבע.
  • שילוב במנעולים מתקדמים.
  • מערכות אינטרקום מוגני מים
  • פתיחה באמצעות מרכזיות טלפון ביתיות ועסקיות.
  • מערכות אינטרקום לתעשייה בתקן מוגן התפוצצות.