usarueshe

מערכות כריזה

מערכת כריזה היא מערכת הגברה המאפשרת חיבור של מספר רב של רמקולים ושופרים. מערכת כריזה משמשת בעיקר להודעות ולמוזיקת רקע.
מחלקת "אביר" מערכות מיגון נותנת שירות הכולל: ייעוץ, תכנון והתקנה של מערכות כריזה והגברה.

  • פתרונות שמע איכותיים בהתאמה לתוכניות מבנה ודרישות לקוח.
  • התקנת מערכות משולבות רדיו דיגיטאלי, CD, וכניסות AUX למפעלים ומוסדות ממשלתיים.
  • התקנת מערכות כריזה לחירום.
  • שעוני צלצול דיגיטאליים לבתי ספר.
  • רמקולים איכותיים להתקנה פנימית/חיצונית להשמעת מוזיקה/ צלצולים.