usarueshe

שירותי פרופילאות למגזר הפרטי

שירותי פרופילאות למגזר הפרטי - אביר שירותי ביטחון

Behavior & personality profiling for the private market

הרכבת פרופיל אישיותי-התנהגותי ממוקד אדם: ניתוח מאפיינים דומיננטיים; חוזקות וחולשות; ניתוח מאפייני מהימנות מילוליים ובלתי מילוליים; צפי התנהגותי בתרחישים שונים; המלצות אופרטיביות להתנהגות פסיכולוגית אופטימאלית מול המוערך. השירות מבוסס מומחה בעל ניסיון שטח ותעודה ייחודית כ PROFILER מן המגזר הביטחוני.

OUTPUT:

 1. סיוע למקבלי ההחלטות הבכירים להכיר לעומק את הנקודות הקרדינאליות באישיות שותפים עסקיים פוטנציאליים, מתחרים, עובדים בכירים חדשים, לווים, חברי ההנהלה והדירקטוריון, לקוחות ועוד:
  • העלאת רמת הוודאות והביטחון במסגרת תהליכי בחירה וקבלת החלטות עסקיות.
  • ביסוס והגברת שליטה באינטראקציה עסקית בינאישית עם הפרטנר העסקי.
  • הקניית צפי וניבוי מהלכי הצד השני בתרחישים עסקיים שונים.
  • התייחסות מיוחדת להערכת מהימנותו של המוערך.
 2. יצירת יתרון מהותי בשיקולים ביטחוניים - מתן מענה אסטרטגי ממוקד אדם ברמת עומק כירורגית, לטובת ניבוי התנהגותו בתרחישים שונים ואסטרטגיות השפעה התנהגותית עקיפה ומעמיקה עליו, בתשאול, חקירה ובכל אינטראקציה מהותית ללקוח.

 3. הורדה משמעותית של רמת הסיכון בעסקאות שחלק ניכר בהן נשען על אמינות הדדית בין הצדדים בעסקה.

 4. סיוע בבחירת הפרטנר שייצג את האורגן/לקוח, שהינו המתאים ביותר באישיותו למאפייניו של המוערך.

 5. בניית אסטרטגית התנהגות המבוססת על מאפייניו האישיותיים של המוערך במסגרת עסקית. סיוע בגיבוש אסטרטגיית מו"מ מתוך ההבנה שזו רגישה לתכונות אישיותו והנסיבות הפסיכולוגיות בהן נתון הצד השני. הניתוח יכול להתבצע על מספר בני אדם (למשל בקבוצה) אך מעבר לציון האינטראקציה בקבוצה, הוא יבוצע על כל מוערך בנפרד. מתקבל שיקול דעת נכון יותר וכן מינוף מרבי של יכולות המשא ומתן והאסטרטגיה העסקית של נציגי החברה / מקבלי ההחלטות. העברת ידע רלוונטי שעבר ניתוח פסיכולוגי מעמיק, מעבר לידע היבש הקיים אודות המוערך.

 6. צמצום הוצאות משאבי כסף וזמן של ארגון כתוצאה מהבנת המנגנונים והמניעים המשמעותיים שבכל גורם/עובד/לקוח/עמית אותו האורגן מעוניין לנתח. (למשל בזיהוי מניעים שעלולים בעתיד לפגוע באורגן אם ימשיך השת"פ העסקי עם המוערך).

השירות מומלץ במקרים בהם חיוני להבין את הצד השני לפני קבלת החלטה עסקית:

 1. מו"מ עסקי נקודתי ומו"מ מתמשך; לרבות MNA, קנייה/מכירה, ניהול משברים.

 2. תהליכי תיווך וגישור שונים בין חברות ובמסגרות עסקיות מגוונות. מיקוד במסגרות המגשרות בהן ההחלטות הקריטיות מצויות בידיו של אדם אחד או כמה סובייקטים בודדים אשר מולם נערך חלקו הארי של התהליך.

 3. BANK INVESTORS – הכלי מנגיש ידע קריטי ורלוונטי בהחלטה לפני השקעה. מדובר בידע המבחין בין אובייקטים שונים מבחינת התכונות האישיותיות שלהם לרבות דירוג ההמלצות על בסיס פסיכולוגי בסולם הכדאיות בבחירת האדם המתאים.

 4. גיוס בכיר – הכלי מנתח ומנבא התנהגות של אדם ע"ס המידע הטכני המושג.

 5. הלוואות בנקאיות – הכלי מאפשר להעלות רמת וודאות באופן מובהק וצמצום סיכונים בניבוי החזר הלוואה ע"י לווה פוטנציאלי שהציג בקשה.

 6. צרכים ביטחוניים לתשאול, חקירה, הערכת מהימנות בשיטות עקיפות, ניבוי התנהגות עתידית בתרחישים שונים.

 7. כלל המסגרות הפרטיות-עסקיות בהן בהווה או בעתיד קיים צפי לאינטראקציה עם אדם אחד או יותר. במגוון הרחב של מצבים מסוג זה נדרש ידע מעמיק מקדים – אישיותי והתנהגותי של הסובייקט בתרחישים שונים. ידע זה יתרום באופן משמעותי למקבלי ההחלטות בטרם או תוך כדי האינטראקציה איתו.

INPUT:

 1. ניתוח התנהגותי משיחות/פגישות עם האדם המוערך במסגרות שונות מטעם הלקוח.

 2. ניתוח מאגרי מידע/שיתוף חברתיים באינטרנט.

 3. ניתוח מודיעין עסקי שנאסף ע"י גורם שלישי מטעמנו/מטעם הלקוח.

 4. One on One – פגישות איסוף וריכוז המידע "היבש" הקיים בידי הלקוח אודות הפרטנר העסקי/הצד השני.

 5. כריית מידע "צף" מהרשת – איתור חומר ואינפורמציה רלוונטיים במאגרי שיתוף וירטואליים,עסקיים וחברתיים.

 6. שלמת מידע חסר, עפ"י הצורך, בעזרת שירותי BI, פעילות חקירה פרטית, בדיקות רקע ועוד.

 שיטה:

 1. עיבוד וניתוח המידע שנאסף אודות המוערך על בסיס תיאוריות וממצאים פסיכולוגיים עדכניים ומתוקפים וכן על בסיס ניסיון אופרטיבי ביחידה המשטרתית לפסיכולוגיה חקירתית: ניתוח אינדוקטיבי ובמקביל ניתוח דדוקטיבי של כלל המידע הקיים על המוערך לשם בניית תמונה מעמיקה אודותיו.

 2. אפיון והגדרת הטיפוס המוערך ושרטוט דמותו בפן הרלוונטי ללקוח.

 3. המודל מזהה התנהגות BASE LINE של הסובייקט המוערך ומבחין בחריגות מהתנהגות זו בתגובות לחשיפה לגירויים שונים.

 4. הניתוח נעשה על כלל התכנים המילוליים שהתקבלו אודות הסובייקט, על התכנים הבלתי מילוליים שלו ועל השילוב שהוא עושה בין תכנים אלה באופן הייחודי לו.

חבילות פרופילאות אסטרטגית:

 1. פרופילים:
  AA: חו"ד מומחה אודות דמותו של המוערך וכן קווי אישיותו הדומיננטיים. מתוך הבנת צורכי הלקוח, מסמך זה מתמקד בתכונות המוערך שלהן רלוונטיות מיוחדת לאינטראקציה שיש לו עם הלקוח. פרופיל זה נבנה על-פי דרישת הלקוח ו/או כאשר המידע אודות המוערך אינו רב גוני (למשל – נובע מלפחות 2 מקורות בלתי תלויים פרט ללקוח).
  AAA: חו"ד מומחה אודות האובייקט המוערך הכוללת מאפיינים בולטים באישיותו והתנהגותו. התמקדות באפיונים רלוונטיים לדרישות הלקוח לשם ניהול אינטראקציה מיטבית. מיקום המוערך על צירי תכונות שונים, בראשם צירי אמינות, נאמנות, יציבות וצירים רלוונטיים נוספים: אימפולסיביות, צורך בשליטה, צורך בחברה ובמגע, ניטור עצמי, אנוכיות, פחדים, דעות קדומות ועוד. חוות הדעת כוללת תרחישי פעולה שונים המנבאים את התנהגותו העתידית של המוערך בנקודות החשובות ללקוח. המלצות נקודתיות בנוגע לאינטראקצית לקוח-מוערך בהקשר הרצוי, לדוגמא: כיצד יש לדבר עם המוערך כדי להפיק את מירב המהימנות ממנו ולבחון אותה; כיצד ניתן להתחבר אליו ולרכוש את אמונו ואהדתו באופן מיטבי; כיצד ניתן למזער ניסיונות לניצול האמון שניתן בו; כיצד להתאים את התנהגותנו להתנהגותו ועוד. פרופיל זה נבנה על-פי דרישת הלקוח ו/או כאשר המידע אודות המוערך הינו רב גוני (למשל – נובע מלפחות 3 מקורות בלתי תלויים פרט ללקוח לרבות פגישה/ות של המומחה עם המוערך).

 2. Ongoing/on line profile based consulting: ייעוד - למצבים בהם הפרופיל נבנה והמו"מ העסקי או האינטראקציה הינה מתמשכת וכוללת נסיבות משתנות - במהלך פעילות עסקית רגישה מול אובייקטים חיצוניים או פנימיים בארגון ישנם שיקולים שונים המשתנים באורח דינאמי עם הזמן והנסיבות. לעיתים קשה מאוד לנבא מה יהיה המהלך הבא של הצד השני לאחר שביצענו מהלך זה או אחר. למשל, האם הצד השני מסתיר משהו או שמהימנותו בספק; לעיתים עולה צורך לברר נקודה כלשהי לעומק בטרם ממשיכים בתהליך ועוד. מסלול ongoing/on line מאפשר ליווי פרופילאי אסטרטגי בזמן אמת לטווח ארוך או קצר (בהתאם לצורך) בצמידות למנהל. השירות מועבר או באמצעות השתתפות בפגישות עם המוערך עצמו כגורם מייעץ ו/או בפגישות עם הלקוח לאחר שנפגש בעצמו עם המוערך. הליווי מבוסס הפרופיל של המוערך מסוגל לסייע בהקניית שליטה מתמשכת בהליך קבלת החלטות נכון ויעיל לאורך זמן.

 3. תהליכי גיוס וראיונות בכירים: בניית פרופיל אודות המועמד למשרה בכירה. גיבוש אסטרטגיית ראיון ותשאול custom made. אבחון נקודתי אודות רמת מהימנותו, כוונותיו לעתיד ומניעיו המרכזיים. ייעוץ זה יכול להתבצע הן באופן עצמאי בדמות ביצוע הראיונות עצמם, והן כשכבה נוספת המצטרפת למערך הגיוס בו משתמשת החברה/הלקוח.

 4. ניתוח מהימנות דובר וכותב: ניתוח תוכן כתוב בשיטת REALITY MONITORING לשם זיהוי מאפיינים אישיותיים בולטים והצלבתו עם ניתוח מלל ושפת גוף בדגש על MICRO EXPRESSIONS והתנהגות בלתי מילולית נלווית.

 5. הדרכה: הרצאות ותרגולים על אבני יסוד בפרופילאות:
  א. הדרכה של שעתיים "מהי הפרופילאות".
  ב. יום עיון בנושא "שיירי התנהגות כרמזים על אישיותו של המוערך".
  ג. סדנא של 5 ימים – "מושגי יסוד ומבוא לבניית פרופיל התנהגותי".

העברת הרצאות לאוכלוסיות מקצועיות שונות אודות הפעילות המקצועית ושרותי הפס' החקירתית בתחומי המדינה.